Polityka Cookies Wyborowa Pernod Ricard

Z zastrzeżeniem Państwa zgody w przypadkach wymaganych obowiązującym prawem, nasza strona internetowa korzysta z cookies i tego typu technologii („pliki cookies”).

Niniejsza Polityka Cookies („Polityka”) określa, w jaki sposób Wyborowa S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Janikowskiej 23, 61-070 Poznań („Wyborowa Pernod Ricard” lub „my”), zobowiązuje się do
respektowania prywatności użytkowników w zakresie korzystania z plików cookies na swoich stronach internetowych, aplikacjach, stronach w mediach społecznościowych itp. („Media Cyfrowe”).

Przed korzystaniem z Mediów Cyfrowych, należy uważnie zapoznać się z niniejszą Polityką Cookies (w tym Polityką Prywatności Online Wyborowa Pernod Ricard). W przypadku niewyrażenia zgody na
niniejszą Politykę Cookies lub Politykę Prywatności Online Wyborowa Pernod Ricard, nie należy korzystać z naszych Mediów Cyfrowych.

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian postanowień Polityki Prywatności lub Polityki Cookies Wyborowa Pernod Ricard z ważnych przyczyn, tj. w celu dostosowania Polityki Prywatności lub Polityki Cookies do rozwiązań przewidzianych przepisami prawa albo gdy zmiana jest konieczna ze względu na rozstrzygnięcie sądu lub innego uprawnionego organu władzy publicznej albo w celu wdrożenia nowych technicznych sposobów zabezpieczenia prywatności albo gdy jest to konieczne ze względów technicznych związanych ze świadczeniem dla Państwa usług albo gdy konieczność taka wynika ze zmiany zakresu usług oferowanych za pośrednictwem Strony. Niektóre zmiany mogą mieć miejsce już wkrótce w celu uwzględnienia postanowień Rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej (e-Privacy Regulation), które jest obecnie przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim. Niniejsza Polityka ma na celu wskazanie zasad obecnie stosowanych przez Wyborowa Pernod Ricard do czasu ostatecznego wejścia w życie Rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej.

O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników. Zachęcamy do regularnego czytania niniejszej Polityki Cookies lub Polityki Prywatności Wyborowa Pernod Ricard, aby wiedzieć o wszelkich
zmianach w zakresie korzystania z Państwa Danych Osobowych.

1. Co to jest plik cookie?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe lub informacje zachowane na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika (np. smartfonie czy tablecie) przy odwiedzaniu Mediów Cyfrowych. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej/aplikacji, z której pochodzi, czas jego przechowywania (tj. jak długo taki plik będzie zachowany na urządzeniu użytkownika) oraz wartość, która jest zazwyczaj losowo generowanym unikalnym numerem.

2. Dlaczego korzystamy z plików cookies?
Korzystamy z plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Mediów Cyfrowych i lepiej dostosować Media Cyfrowe oraz nasze produkty do zainteresowań i potrzeb użytkowników.

Jest to możliwe, gdyż pliki te mogą być odczytywane i zapisywane przez Media Cyfrowe, pozwalając w ten sposób na rozpoznanie użytkownika i zapamiętanie ważnych informacji pozwalających na
wygodniejsze korzystanie z Mediów Cyfrowych (na przykład poprzez zapamiętanie preferencyjnych ustawień).

Z plików cookies można również korzystać w celu przyspieszenia działań w przyszłości na Mediach Cyfrowych. Korzystamy również z plików cookies w celu tworzenia anonimowych ogólnych statystyk pozwalających na lepsze poznanie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Mediów Cyfrowych oraz pozwalających na poprawę struktury i treści Mediów Cyfrowych.

3. Jakie są rodzaje plików cookies, z których korzystamy?
Rodzaje plików cookies, z których korzystamy to pliki sesyjne (session) lub pliki stałe (persistent), pliki własne (first party) lub pliki podmiotów zewnętrznych (third party).

  • Stałe pliki cookies (persisent) służą do zachowania informacji do logowania i zapamiętania ustawień użytkownika przy kolejnych logowaniach. Stały plik cookie to plik zachowany na komputerze użytkownika po zamknięciu przeglądarki internetowej. Plik taki może być odczytany przez tworzące go Media Cyfrowe przy kolejnych wizytach.
  • Sesyjne pliki cookies (session) służą do aktywowania niektórych funkcji Mediów Cyfrowych i usług, lepszego poznania interakcji użytkownika i Mediów Cyfrowych oraz monitorowania łącznego używania i ruchu w sieci. W odróżnieniu od stałych plików cookies, pliki sesyjne są usuwane z komputera użytkownika po zamknięciu przeglądarki. Zazwyczaj przechowują one anonimowy identyfikator sesji na komputerze pozwalając w ten sposób użytkownikowi na przeszukiwanie (na przykład) strony internetowej / aplikacji bez konieczności logowania się na każdej podstronie.
  • Pliki cookies właściciela (first party) to nasze własne pliki cookies, które służą do poprawy korzystania z Mediów przez użytkownika. Są one związane z Danymi Osobowymi użytkownika. Dane zbierane za pośrednictwem naszych własnych plików cookies nie są dostępne osobom trzecim.
  • Pliki cookies podmiotów zewnętrznych (third party) to pliki cookies umieszczone przez podmioty zewnętrzne w celu świadczenia usług, w szczególności reklamowe pliki cookies. Pliki te są ustawione na urządzeniu użytkownika przez podmioty zewnętrzne w naszym imieniu przy wizytach na naszych Mediach Cyfrowych, pozwalając im na świadczenie swoich usług. Więcej informacji na temat tych plików cookies znajduje się w odpowiednich politykach prywatności tych podmiotów.

Poniżej przedstawiamy listę różnych rodzajów plików cookies, z których korzystamy. W zakresie, w jakim informacje zebrane za pośrednictwem plików cookies stanowią Dane Osobowe, oprócz niniejszej Polityki Cookies, zastosowanie mają postanowienia Polityki Prywatności Online Wyborowa Pernod Ricard.

a. Niezbędne Pliki Cookies

Niezbędne pliki cookies to pliki cookies właściciela (first party), które są konieczne do działania naszych Mediów Cyfrowych oraz do korzystania z usług i funkcji. Bez nich, nasze Media Cyfrowe nie będą działać w sposób niezakłócony a ponadto Media te, lub niektóre z ich funkcji i usług, mogą nie działać. Korzystamy też z technicznych plików cookies, które pozwalają na zapamiętanie dokonanych przez użytkownika wyborów na Mediach Cyfrowych (takich jak nazwa użytkownika (user name), język lub region) w celu ich dostosowania i personalizacji. Pliki te nie zbierają informacji o użytkowniku, które będą wykorzystywane w celach reklamowych lub zapamiętania historii przeglądania Internetu przez użytkownika.

Pliki te są konieczne do funkcjonowania Mediów Cyfrowych, są uważane za narzucające się pliki cookies i nienaruszające prywatności, poprawiające korzystanie z Internetu, zatem nie wymagają uzyskania zgody i nie można zrezygnować z korzystania z nich.

b. Pliki Cookies dotyczące wtyczki do mediów społecznościowych

Używamy przycisków pozwalających użytkownikom ujawniać strony na mediach społecznościowych. Przyciski te mogą umieszczać pliki podmiotów zewnętrznych na urządzeniu użytkownika, które mogą gromadzić informacje na temat używania. Nasze Media Cyfrowe korzystają z następujących plików cookies dotyczących wtyczki do mediów społecznościowych:

 

W celi rezygnacji ze śledzenia przez Przycisk mediów społecznościowych – Facebook i Przycisk mediów społecznościowych – Twitter na wszystkich odwiedzanych stronach internetowych, należy
w ogólnych ustawieniach konta użytkownika na Facebooku i Twitterze, znaleźć link do rezygnacji i kliknąć go. W celu rezygnacji ze śledzenia tylko na naszych stronach internetowych/aplikacjach, należy
skorzystać z Narzędzia Ustawienia Pliku Cookie.

c. Analityczne Pliki Cookies

Nasze Media Cyfrowe mogą również korzystać z plików Google Analytics – takie pliki podmiotów zewnętrznych gromadzą informacje na temat sposobu korzystania i poruszania się po Mediach Cyfrowych. Na przykład, pliki te zapisują informacje o najczęściej odwiedzanych stronach, adresach IP, rodzaju przeglądarki, dostawcy Internetu (ISP), stronach odsyłających/końcowych (referring/exit pages), systemie operacyjnym, dniu/godzinie i danych dotyczących historii odwiedzanych stron (clickstream). Informacje te służą do analizy trendów, administrowania Mediami Cyfrowymi, śledzenia poruszania się użytkowników w Mediach Cyfrowych i gromadzenia danych demograficznych o bazie naszych użytkowników jako całości. Nasze Media Cyfrowe korzystają z następujących analitycznych plików cookies:

W celu rezygnacji ze śledzenia przez pliki cookies Google Analytics na wszystkich odwiedzanych stronach internetowych, należy przejść do http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. W celu rezygnacji ze śledzenia tylko na niniejszej stronie internetowej, należy skorzystać z Narzędzia Ustawienia Pliku Cookie.

d. Pliki cookies dotyczące marketingu i profilowania

Współpracujemy z zewnętrznymi agencjami reklamowymi, aby podczas wizyt użytkowników na naszych Mediach Cyfrowych wyświetlać reklamy i umożliwiamy agencjom tym umieszczanie i udostępnianie własnych plików cookies na urządzeniu użytkownika w trakcie reklam. Agencje te mogą korzystać z danych uzyskanych za pośrednictwem swoich plików cookies (które nie obejmują imienia i nazwiska użytkownika, adresu, adresu e-mail czy numeru telefonu) dotyczących wizyt na naszych stronach internetowych/aplikacjach, wraz z danymi, które nie pozwalają na identyfikację osoby a dotyczącymi zakupów i zainteresowań z innych serwisów internetowych w celu wyświetlania reklam na temat towarów i usług interesujących dla użytkownika. Nasze Media Cyfrowe korzystają z następujących reklamowych plików cookies:

W celu rezygnacji ze śledzenia przez BlueKai na wszystkich odwiedzanych stronach internetowych, należy przejść do http://www.bluekai.com/consumers.php#optout. W celu rezygnacji ze śledzenia przez reklamowe pliki cookies Google na wszystkich odwiedzanych stronach internetowych, należy przejść do http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. W celu rezygnacji ze śledzenia tylko na naszych stronach internetowych, należy skorzystać z Narzędzia Ustawienia Pliku Cookie.

e. Pliki cookies typu Flash

Korzystamy również z Plików Cookies typu Flash (zwanych również Obiektami Przechowywanymi Lokalnie; Local Stored Objects) i podobnych technologii w celu spersonalizowania i optymilizacji
aktywności użytkownika w Internecie.

Informacje na temat tego, jak zarządzać Plikami Cookies typu Flash znajdują się na stronie: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager06.html.

Należy zauważyć, że odrzucenie Plików cookies typu Flash oznacza, że nasze Media Cyfrowe nie będą działać prawidłowo i w związku z tym użytkownik nie będzie mógł z nich w pełni korzystać.
W celu rezygnacji ze śledzenia tylko na naszych Mediach Cyfrowych, należy skorzystać z Narzędzia Ustawienia Pliku Cookie.

4. Okres przechowywania plików cookies

Pliki cookies są przechowywane przez maksymalny okres zgodny z wymogami prawa od ich pierwszego zapisania na terminalu użytkownika.

5. Kontrolowanie plików cookies na Mediach Cyfrowych

Poza plikami cookies, które kwalifikuje się jako niezbędne, pliki opisane powyżej będą instalowane na komputerze użytkownika wyłącznie w przypadku dalszego przeszukiwania po przeczytaniu informacji
na banerze na stronie głównej.
W przypadku zamiaru dokonania własnego wyboru, należy użyć linku do Narzędzia Ustawienia Pliku Cookie, który jest również dostępny z Banera w celu wyrażenia zgody na inne niż niezbędne pliki
cookies na Mediach Cyfrowych lub ich wyłączenia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku, który pojawi się w menu w następujący sposób:

Można również kontrolować sposób, w jaki sposób przeglądarka użytkownika korzysta z plików cookies, a powinna to przedstawiać funkcja przeglądarki „Help”.

Należy zauważyć, że w zależności od plików cookies, które zostały wyłączone lub zablokowane, użytkownik może nie być w stanie zalogować się na swoje konto, przeglądać treści ani korzystać
z innych funkcji naszych Mediów Cyfrowych i może okazać się, że częściowo Media te w ogóle nie funkcjonują albo działają w sposób nieoczekiwany.

W przypadku korzystania z różnych urządzeń do przeglądania i dostępu do naszych Mediów Cyfrowych (np. komputera, smartfonu, tabletu itp.) trzeba upewnić się, że przeglądarki na każdym z
urządzeń są dostosowane do preferencji użytkownika w zakresie plików cookie.

6. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy lub wątpliwości dotyczących sposobu korzystania z plików cookies, prosimy o kontakt z: regulamin@wyborowa.com.

 

Ostatnia aktualizacja: MAJ 2018